Najem samodzielny czy za pośrednictwem RentPlanet?
PRÓWNAJ OBA ROZWIĄZANIA.

BEZPIECZEŃSTWO

NAJMU NIERUCHOMOŚCI finansowe, prawne

i techniczne 

POZIOM ZAANGAŻOWANIA

W INWESTYCJĘ - NAKŁAD PRACY / CZASU / ENERGII

• Oszczędność czasu właściciela - cały proces w rękach 
   specjalistów; 
• Kompleksowa obsługa - od aspektów technicznych, 
   organizacyjnych, finansowych po prawne;  
• Wykonywanie czynności związanych z bieżącą obsługą 

  lokalu w szczególności komunikacja z najemcami,reagowanie

  na zgłoszenia najemców, rozliczanie i opłacanie mediów ze 
  środków wpłaconych przez Najemcę na konto rozliczeniowe 
  Zarządcy przyporządkowane do lokalu; pobieranie czynszu 
  najmu, opłat za media, ciągły nadzór nad Lokalem, okresowe

  kontrole, rozliczanie należności i zobowiązań dotyczących 

  Lokalu, kontrolowanie terminowości wpłat, windykacja 
  najemców, wystawianie faktur dokumentujących usługi

  najmu w imieniu i na rzecz Właściciela lokalu; 

• Bardzo duży.

 

• Sprawdzenie wiarygodności płatniczej najemcy;
• Gwarancja zapłaty czynszu nieopłaconego przez najemcę 
   -  max. 10-krotność miesięcznego czynszu najmu;
• Ograniczenie ryzyka dzikich lokatorów - staranna selekcja, 
   regularne kontrole, opieka prawna;  
• Rozwiązywanie wszystkich problemów prawnych 

  dotyczących wynajmu, w szczególności prowadzenie

  eksmisji oraz postępowań windykacyjnych, jeśli takie będą      konieczne; 
• Reprezentacja przez kancelarię prawną;
• Obsługa techniczna- natychmiastowa interwencja;
• Doradztwo ubezpieczeniowe - wyselekcjonowanie

  najlepszej opcji dla lokalu; 

•. Bark

• Weryfikowani przez specjalistów RentPlanet. 
   Korporacje, brak przypadkowych osób.

• Przypadkowe osoby.

w 10% czynszu najmu oferujemy:
• znalezienie najemcy (RentPlanet pokrywa koszt reklamy);
• zawieranie umów z najemcą w imieniu właściciela;
• organizowanie napraw, usterek (24h);
• stały kontakt z najemcą;
• egzekwowanie czynszu i opłat administracyjnych;
• gwarancja 10-krotności czynszu (brak płatności od najemcy);
• obsługa prawna w przypadku problemów z najemcą.

• Koszty ogłoszeń i reklamy;
• Prowizja pośrednika nieruchomości;
• Koszt obsługi prawej w razie problemów z najemcą;
• Prezentacja nieruchomości potencjalnym najemcom;
• Bieżący nadzór;  
• Koordynowanie napraw;
• Stałe zaangażowanie w kontakt z najemcą.

SAMODZIELNE ZARZĄDZANIE NAJMEM

ZARZĄDZANIE NAJMEM PRZEZ RENTPLANET 

SAMODZIELNE ZARZĄDZANIE NAJMEM

ZARZĄDZANIE NAJMEM PRZEZ RENTPLANET 

SAMODZIELNE ZARZĄDZANIE NAJMEM

ZARZĄDZANIE NAJMEM PRZEZ RENTPLANET 

ZARZĄDZANIE NAJMEM PRZEZ RENTPLANET 


SPRAWDZENIE

NAJEMCY

KOSZTY 
PONOSZONE
PRZEZ WŁAŚCICIELA

TRANSPORT

ZARZĄDZANIE

WYNAJEM

Oferujemy usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami (mieszkaniami, domami, hostelami).

 

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO NAJMU ORAZ:

... bo wiemy, jak ważna jest jakość życia

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS

SAMODZIELNE ZARZĄDZANIE NAJMEM