... bo wiemy, jak ważna jest jakość życia

Stworzono w kreatorze www WebWave CMS

CZY WŁAŚCICIEL LOKALU MOŻE DOWOLNIE PODNOSIĆ CZYNSZ?

 

 

 

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Twoje czynsze za wynajmowane mieszkanie czy lokal rosną nieustannie, bez ostrzeżenia?

Czy właściciel ma prawo do dowolnego podnoszenia opłat, czy Ty jako najemca też masz swoje prawa?!

 

Ustawa o ochronie praw lokatorów daje osobom mieszkającym w wynajętych mieszkaniach szereg przywilejów.Niestety, dostęp do tej ochrony mają zarówno uczciwi lokatorzy, którzy stosują się do podpisanej umowy najmu, jak i ci nierzetelni oraz nieuczciwi, którzy nie płacą i nie chcą się wyprowadzić po zakończeniu najmu. A Co mówi prawo na temat podwyżek czynszu?


Otóż właściciel lokalu nie może dowolnie podnosić czynszu. Zgodnie z polskim prawem, wzrost czynszu musi być uzasadniony i zgodny z umową najmu. Jeśli właściciel chce podnieść opłaty, musi poinformować Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Powinien też uzasadnić podwyżkę, na przykład wskazać wzrost kosztów utrzymania nieruchomości.  Podwyżki mogą mieć miejsce nie częściej niż raz na 6 miesięcy (licząc od dnia, kiedy zaczęła obowiązywać poprzednia stawka), a lokator musi być o nich informowany na piśmie. Wypowiedzenie wcześniejszej wysokości może mieć miejsce najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminu wypowiedzenia.


Jeśli nie zgadzasz się na nowy, wyższy czynsz, masz prawo odwołać się do sądu. W Polsce istnieje instytucja komisji ds. czynszowych, która rozstrzyga spory między właścicielem a najemcą w tej kwestii. Do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia płaci zaś czynsz we wcześniejszej wysokości.

 

Zapamiętaj, że jeśli czujesz, że właściciel nadużywa swojej władzy i podnosi czynsz bez uzasadnienia, masz prawo bronić się przed takimi działaniami.

Pamiętaj o swoich prawach i korzystaj z pomocy instytucji, które chronią interesy najemców. Jesteś równoprawnym uczestnikiem umowy najmu i masz prawo do godziwych warunków!

 

Czy wynajmujący ma prawo wchodzić do mieszkania bez zapowiedzi?


Czy zdarzyło się Ci kiedyś, że właściciel nagle zapukał do drzwi Twojego mieszkania bez uprzedzenia? Czy czujesz się zagrożony/a i niepewny/a co do swojej prywatności? Jeśli tak, zapoznaj się ze swoimi prawami.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynajmujący nie ma prawa wchodzić do mieszkania bez zgody najemcy. Nawet jeśli podpiszesz umowę najmu, w której jest punkt o możliwości wizyt wynajmującego, musi on zawsze uzyskać Twoją zgodę przed wejściem do mieszkania. Jeśli wynajmujący chciałby dokonać inspekcji, naprawy czy przeglądu mieszkania, powinien ustalić z Toba termin wizyty. Jeśli wynajmujący nie dopełni tego obowiązku, popełni przestępstwo naruszenia miru domowego, narażając się nawet na karę roku więzienia.


Musisz wiedzieć, że próba wejścia do Twojego mieszkania bez Twojej zgody, pozwala ci na  pozwanie wynajmującego  za naruszenie Twojej prywatności i łamanie prawa najmu. Możesz również skontaktować się z odpowiednimi organami, takimi jak policja czy pomoc prawna, aby uzyskać wsparcie w tej sprawie.


Pamiętaj, że Twoje mieszkanie to Twoja przestrzeń, a Ty masz prawo do bezpiecznego i spokojnego przebywania w nim. Nie daj się zastraszyć i działaj zgodnie z przepisami prawa, aby chronić swoje prawa jako najemca.

 

Czy lokator ma prawo wymienić zamki w drzwiach bez pytania wynajmującego o zgodę?


Często zdarza się, że lokatorzy czują potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa swojego mieszkania poprzez wymianę zamków w drzwiach. Jednak wiele osób nie wie, czy mają do tego prawo i czy mogą to zrobić bez zgody wynajmującego.

Tymczasem według polskiego prawa, lokator ma prawo wymienić zamki w drzwiach bez konieczności uzyskania zgody wynajmującego, jednak należy postępować ostrożnie i zgodnie z przepisami prawa. Jest to potwierdzone w Kodeksie Cywilnym, który daje lokatorowi prawo do dokonywania drobnych zmian w mieszkaniu, które nie naruszają konstrukcji budynku ani jego wyglądu zewnętrznego.


Jednakże, warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze, należy poinformować wynajmującego o planowanej wymianie zamków i zachować stare zamki, aby można było je przywrócić po zakończeniu najmu. Wystarczy też, że – o ile strony tak się umówią – lokator przekaże wynajmującemu klucze podczas zwrotu lokalu. Po drugie, nowe zamki powinny być zamontowane w sposób profesjonalny, aby nie naruszyć struktury drzwi ani konstrukcji budynku.

 

Prawa do wymiany zamków bez zgody i informowania o tym fakcie lokatorów nie ma natomiast właściciel lokalu, nawet jeśli osoby w nim mieszkające zalegają z płatnościami, czy mieszkają w nim bez umowy, jeśli ta zakończyła się, lub została wypowiedziana. W przypadku wątpliwości, warto skonsultować się z prawnikiem lub organizacją zajmującą się prawami lokatorów.